Veelgestelde vragen

U neemt contact met ons op via mail, telefoon of via de website. Wij zullen u vervolgens contacteren en enkele vragen stellen over uw bedrijf, de gebruikers en specifieke noden. Op basis hiervan stellen wij een offerte op. Nadat u uw akkoord hebt gegeven vult u een klantformulier in. In overleg met uw contactpersoon van onze binnendienst selecteren we een moment waarop de productspecialist van onze buitendienst ter plaatse kan komen. Per uur zal de productspecialist een tiental mensen kunnen aanmeten. De oorafdrukken worden in ons lab verwerkt waarna een afspraak wordt ingepland om de geproduceerde sets uit te leveren. Bij de uitlevering wordt een instructie gegeven en worden de otoplastieken getest op lekdichtheid.

De levensduur is bijna helemaal afhankelijk van de gebruiker zelf. Bij iedereen verandert de uitwendige anatomie van het oor op een eigen unieke manier en snelheid. Daarom is het van belang de otoplastieken jaarlijks te laten testen op lekdichtheid. Bij de ene persoon zullen ze lek zijn na 7 jaar, bij de ander na 2 jaar. We zien in het algemeen een gemiddelde levensduur van 5 jaar. Maar nog eens, dit heeft meer te maken met de gebruiker dan met de kwaliteit van het product.

Zonder de gebruikers is een onderhoudsessie nutteloos. Het belangrijkste onderdeel van het onderhoud is de lekdichtheidstest. Hierbij test de productspecialist of de otoplastieken de gehoorgangen nog voldoende afsluiten. Daarnaast is de dialoog tussen de gebruiker en de productspecialist belangrijk. Op basis van de ervaring kunnen aanpassingen plaatsvinden zoals de demping.

De productspecialist komt de otoplastieken ter plaatse uitleveren. Hierbij worden instructies gegeven en worden de otoplastieken getest op lekdichtheid. Mochten de otoplastieken toch een lek vertonen kunnen meteen nieuwe oorafdrukken worden genomen. De gebruiker kan zelf ook meteen aangeven of de otoplastieken al dan niet goed aanvoelen. De specialist ondersteunt de gebruiker ook bij de oefening om de otoplastieken er goed in te steken. Wij raden dus een aanwezigheid van de gebruikers sterk aan. Stel dat iemand toch onverwacht afwezig is, laten we de otoplastieken ingesteld achter en testen we ze tijdens een andere afspraak.

De harde otoplastieken zijn vervaardigd uit acrylaat. Deze glijden gemakkelijk over de huid en zijn dus wat eenvoudiger in te brengen. Harde worden vooral aangeraden voor gebruik in de voedingsindustrie aangezien ze gemakkelijker te reinigen zijn.

De zachte otoplastieken bestaan uit siliconen materiaal en zijn dus wat flexibeler. Deze worden vooral aangeraden voor werksituaties waarbij een helm over de gehoorbescherming wordt gedragen. De zachte variant is wat kwetsbaarder en heeft een wat kortere levensduur.

De uitwendige anatomie van het oor verandert bij elke persoon op een unieke manier en snelheid. Dit wil zeggen dat de otoplastieken van de een al lekken na 2 jaar en van de ander na 8 jaar. Als een bedrijf beslist om bijvoorbeeld na 5 jaar alle otoplastieken te vervangen dan zal de eerste persoon 3 jaar lang rondgelopen hebben met lekkende oordoppen met de schadelijke gevolgen van dien. Bij de tweede persoon worden de otoplastieken onnodig vervangen en maakt het bedrijf onnodige kosten. Het is dus sterk aan te raden zeker jaarlijks otoplastieken te testen op lekdichtheid. Daarnaast ontstaat tijdens een onderhoudsafspraak een dialoog tussen de specialist en de gebruiker en kunnen eventuele problemen aangekaart worden en opgelost.

Binnen 4 weken na het aanmeetmoment worden de otoplastieken geleverd. Tympro verzorgt de levering zelf waarbij de specialist persoonlijke instructies geeft aan de nieuwe gebruiker en een lekdichtheidstest uitvoert op de otoplastieken. De lekdichtheidstest is enkel mogelijk als de gebruiker aanwezig is aangezien de otoplastieken in de oren getest worden.

Indien de werknemers blootgesteld worden aan een gemiddeld niveau van 85 decibel of hoger gedurende 8 uren of wanneer er piekgeluiden aanwezig zijn die 137 dB(C) overschrijden zijn de blootgestelde werknemers verplicht gehoorbescherming te dragen.

Bij het bepalen van de dempingswaarden wordt ten eerste en vooral rekening gehouden met de beschermende basis. Dit wordt bepaald aan de hand van de geluidsniveaus in het bedrijf. Wij baseren ons hiervoor op geluidsrapporten opgesteld in het verleden door ons of door een andere partij. Indien er hier geen metingen van bestaan zullen we een schatting maken op basis van de industrie en werkzaamheden. Ten tweede wordt altijd rekening gehouden met het vermijden van overbescherming (te grote dempingswaarde) wat op zich leidt tot hogere acceptatie van de gehoorbescherming wat uiteraard voordelig is voor de gezondheid van het gehoor. De hanteerbare dempingswaarden van otoplastieken hebben een instelrange tussen 20 dB en 35 dB.

In het slakkenhuis staan gespecialiseerde haarcellen in voor de signaaloverdracht richting de hersenen.

Luchttrillingen laten het trommelvlies en de gehoorsbeentjes trillen. Het vocht in het slakkenhuis wordt vervolgens ook aan het trillen gebracht. De haarcellen in het slakkenhuis zullen meebewegen met de trillingen in het vocht waardoor ze elektrische signalen opwekken en versturen via de zenuw naar de hersenen waar uiteindelijk het geluid ontstaat.

Als geluid langdurig en hard binnenkomt zullen deze haarcellen uitgeput raken waarbij schadelijke stoffen vrijkomen. De cellen raken hierdoor beschadigd waardoor ze na verloop van tijd volledig afsterven met een permanent gehoorverlies als gevolg.

De gehoorgang heeft een zelfreinigend mechanisme waarbij oorsmeer op een natuurlijke manier naar buiten wordt gebracht. Bij sommige mensen loopt dit proces regelmatig verkeerd waarbij oorsmeer zich blijft opstapelen waardoor een verharde oorprop ontstaat.

Een oorprop is een belangrijke reden om een aanmeting niet door te laten gaan. Als de productspecialist namelijk een watje wilt plaatsen en aanmeetpasta wilt injecteren in de gehoorgang ontstaat het risico dat de harde en soms scherpe oorprop nog meer naar binnen wordt geduwd en het trommelvlies zal beschadigen. Daarnaast zal de oorafdruk niet representatief genoeg zijn om er een goede otoplastiek van te maken.

Als Tympro binnenkort zal langskomen om oorafdrukken te nemen is het aangewezen voor mensen die regelmatig oorproppen hebben om (vlak) voor de afspraak eens langs te gaan bij de huisarts om de oorprop te verwijderen. Anders is er een risico dat de medewerker en de productspecialist een tweede keer een aanmeetafspraak moeten maken met elkaar. Houd elkaar dus goed op de hoogte over de aanmeetmomenten van Tympro.

Gebruikers staan centraal Neem contact op
Gebruikers staan centraal Neem contact op