Bewustmaking van uw geluidsrisico's

Vraag een offerte aan voor toolbox-sessies

Bewustmaking van uw geluidsrisico's

Vraag een offerte aan voor toolbox-sessies

Bewustzijn op de werkvloer is de eerste stap

Bewustzijn van lawaairisico's binnen de organisatie leidt automatisch tot meer oplettendheid en heeft dus een sterk preventief effect. Een bewustwordingscampagne is daardoor zeer zinvol. Zodra werknemers blootgesteld worden aan gemiddelde geluidsniveaus boven 80 decibel schrijft de arbowet een onderricht zelfs voor. De werknemers worden hierbij op de hoogte gebracht van de lawaairisico's van hun werkzaamheden, de genomen maatregelen, het gebruik van gehoorbescherming, de resultaten van het geluidsonderzoek, gehoorschade, werkmethoden, het gezondheidskundig onderzoek enzovoort. Deelname aan deze voorlichting is verplicht voor alle blootgestelde werknemers.

Toolbox meetings

De Tympro-specialist zal tijdens de Toolbox Meetings, gedurende 45 minuten de voorlichting betreffende de lawaairisico’s via een presentatie op zich nemen. De wettelijk voorgeschreven onderwerpen worden grondig behandeld waarbij de medewerkers bewust worden gemaakt van de lawaairisico’s. Er wordt daarbij een levendige discussie gehouden met de groep over praktische voorbeelden.

Vraag een offerte aan
Veelgestelde vragen over toolbox meetings

Daarvoor is er een wettelijke basis. De werknemers die blootgesteld worden aan een dagdosis vanaf 80 desibel dienen voorgelicht en onderricht te worden inzake de risico’s van lawaaiblootstelling. Het betreft o.a. de aard van de risico’s, de genomen maatregelen, de vastgestelde grens- en actiewaarden, de resultaten en uitleg van de geluidsmeting, gehoorbescherming, hoe vaststellen en melden van gehoorbeschadiging, de rechten van toepassing op gezondheidstoezicht, en veilige werkmethoden.

We merken bij onze klanten op dat deelnemers van de toolbox na de meeting extra gemotiveerd zijn om hun gehoor te beschermen. Ze hebben namelijk geleerd dat gehoorschade permanent is en dat de gevolgen van gehoorschade een grote impact kunnen hebben op hun toekomstig welzijn.

Bel me terug
Bel me terug
Gebruikers staan centraal Neem contact op
Gebruikers staan centraal Neem contact op