Eerst analyse, vervolgens de otoplastieken

Om klanten bij te staan bij het aanpakken van de lawaairisico’s en de wettelijke maatregelen heeft Tympro de SAPP-methode ontwikkeld. SAPP is een acroniem voor signalization, awareness, prevention en protection en behelst de domeinen waarop de werkgever omgaat met lawaaiblootstelling en de gevolgen.

SAPP

Tijdens de fase van signalisation worden de lawaairisico’s en –gevolgen beoordeeld en gemeten. Het lawaailandschap wordt in kaart gebracht d.m.v. geluidsonderzoek en het gehoor van de werknemers wordt onderzocht.

De fase awareness wijst op de bewustwording van de werknemer en werkgever met betrekking tot de lawaairisico’s binnen de organisatie. Bewustzijn leidt automatisch tot meer oplettendheid en veiligheid. Awareness wordt bereikt door toolbox-sessies en professionele uitleg bij uitlevering en na dosimetrie en audiometrie.

Het onderdeel prevention heeft betrekking op het continu monitoren van de variabelen met betrekking tot de lawaairisico’s waaraan de werknemers worden blootgesteld, met het doel hun veiligheid op elk moment te kunnen waarborgen. De grote hoeveelheid data van de lawaaivariabelen wordt beheerd op online platform, het ‘Tympro Portal’. Van elke set otoplastieken worden gegevens bijgehouden over de afdrukname, de productie, de uitlevering, de lekdichtsheidstesten, de garantie, de verzekering, de momenten en de resultaten van het periodiek onderhoud, de vervangingen en de demping. Nadat geluidsmetingen werden uitgevoerd worden per afdeling de lawaainiveaus en de dempingsadviezen geregistreerd. De dempingsinstelling van de otoplastieken wordt hierop dan gebaseerd. De resultaten van de gehoortesten staan ook opgeslagen met bijhorende adviezen. Indien variabelen veranderen, zoals lawaainiveaus, de gehoorstatus of de otoplastiekenstatus geeft dit aanleiding tot actie door Tympro, vertaald in diensten en adviezen. De klant heeft via een inlogcode toegang tot alle lawaaidata van haar bedrijf en kan met haar account afspraken inplannen en managen.

Log in op het Portal

Het onderdeel protection wijst op adequate gehoorbescherming die door de werkgever ter beschikking wordt gesteld aan de blootgestelde werknemers. Tympro komt langs om oorafdrukken te nemen en vervolgens kwalitatieve otoplastieken uit te leveren. Comfortabele gehoorbescherming met mogelijkheid tot spraakverstaan verhoogt acceptatie en dus de veiligheid van het gehoor van de gebruiker.

Bel me terug
Bel me terug
Gebruikers staan centraal Neem contact op
Gebruikers staan centraal Neem contact op