Oor voor mens en proces

Oor voor mens en proces

Eerst analyse, vervolgens de otoplastieken

Om klanten bij te staan bij het aanpakken van de lawaairisico’s en de wettelijke maatregelen heeft Tympro de SAPP-methode ontwikkeld. SAPP is een acroniem voor signalization, awareness, prevention en protection en behelst de domeinen waarop de werkgever omgaat met lawaaiblootstelling en de gevolgen.

SAPP

Tijdens de fase van signalisation worden de lawaairisico’s en –gevolgen beoordeeld en gemeten. Het lawaailandschap wordt in kaart gebracht d.m.v. geluidsonderzoek en het gehoor van de werknemers wordt onderzocht.

De fase awareness wijst op de bewustwording van de werknemer en werkgever met betrekking tot de lawaairisico’s binnen de organisatie. Bewustzijn leidt automatisch tot meer oplettendheid en veiligheid. Awareness wordt bereikt door toolbox-sessies en professionele uitleg bij uitlevering en na dosimetrie en audiometrie.

Het onderdeel prevention heeft betrekking op het constant monitoren van de variabelen op het vlak van de lawaairisico’s waaraan de werknemers worden blootgesteld met het doel hun veiligheid op elk moment te kunnen waarborgen. Tympro draagt bij tot de preventie bij haar klanten door (veranderende) geluidsniveaus door middel van dosimetrie (geluidsmeting) te meten. Uit de dosimetriegegevens kunnen conclusies worden getrokken die leiden tot preventieve adviezen. Hierbij wordt ten eerste naar de bronaanpak gekeken en vervolgens worden adviezen gegeven hoe de medewerkers te beschermen met juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. In het advies wordt ook direct rekening gehouden met een juist dempingsadvies voor otoplastieken. De meetgegevens worden geregistreerd in het online portal. Bij uitleveren van de gehoorbeschermers of jaarlijks onderhoud en controle hiervan, zijn direct de juiste beschermingsgegevens bekend.

Het onderdeel protection wijst op adequate gehoorbescherming die door de werkgever ter beschikking wordt gesteld aan de blootgestelde werknemers. Tympro komt langs om oorafdrukken te nemen en vervolgens kwalitatieve otoplastieken uit te leveren. Comfortabele gehoorbescherming met mogelijkheid tot spraakverstaan verhoogt acceptatie en dus de veiligheid van het gehoor van de gebruiker.

Bel me terug
Bel me terug
Gebruikers staan centraal Neem contact op
Gebruikers staan centraal Neem contact op