Veelgestelde vragen

Daarvoor is er allereerst een wettelijke basis. Werknemers die blootgesteld worden aan een dagdosis vanaf 80 decibel worden in gelegenheid gesteld om periodiek een arbeidsgezondheidskundig onderzoek in de vorm van audiometrie te ondergaan. Hierbij wordt een persoonlijk medisch dossier bijgehouden. Audiometrie wordt voornamelijk uitgevoerd om vroegtijdig trends in eventuele gehoorsdaling bij de werknemers van de klant vast te stellen. Bij vaststelling van (beginnende) gehoorschade kan op tijd ingegrepen worden en kunnen maatregelen genomen worden om verdere achteruitgang van het gehoor te voorkomen.

Tympro volgt de gegevensbeschermingsregels altijd maximaal op. Bovendien selecteren de deelnemers van het onderzoek ieder voor zich het gewenste niveau van anonimiteit.

Als bij de gehoortest een gehoorverlies wordt vastgesteld of een achteruitgang van het gehoor ten opzichte van een vorige gehoortest dan wordt de deelnemer hierop attent gemaakt en wordt hij of zij doorverwezen naar de KNO-arts. De arts zal het gehoor in een medische setting verder onderzoeken en behandelen.

Het is belangrijk dat de deelnemer bewust wordt van het gehoorverlies en zijn of haar risicogedrag aanpast om verdere achteruitgang van het gehoor te vermijden. De audioloog zal raad kunnen geven over risicosituaties en preventie van gehoorschade.

In het slakkenhuis staan gespecialiseerde haarcellen in voor de signaaloverdracht richting de hersenen.

Luchttrillingen laten het trommelvlies en de gehoorsbeentjes trillen. Het vocht in het slakkenhuis wordt vervolgens ook aan het trillen gebracht. De haarcellen in het slakkenhuis zullen meebewegen met de trillingen in het vocht waardoor ze elektrische signalen opwekken en versturen via de zenuw naar de hersenen waar uiteindelijk het geluid ontstaat.

Als geluid langdurig en hard binnenkomt zullen deze haarcellen uitgeput raken waarbij schadelijke stoffen vrijkomen. De cellen raken hierdoor beschadigd waardoor ze na verloop van tijd volledig afsterven met een permanent gehoorverlies als gevolg.

Gebruikers staan centraal Neem contact op
Gebruikers staan centraal Neem contact op