Waarom onderhoud op otoplastieken?

Waarom onderhoud op otoplastieken?

Oren veranderen

De vorm en de omvang van de oorschelp en gehoorgang veranderen continu. Dit fenomeen heeft uiteraard gevolgen voor oorproducten op maat zoals otoplastieken. Na enkele jaren sluiten otoplastieken de gehoorgangen minder af waardoor er een toenemende lekkage en een toenemend risico op gehoorschade ontstaan. Dit is een geleidelijk proces.

Door een gewenningseffect merkt de drager vaak zelf de lekkage niet op. De snelheid van dit proces is ook volledig persoonsafhankelijk en kent een uiteenlopende varatie tussen dragers. Om de nodige bescherming van het gehoor te kunnen garanderen is het dus cruciaal om otoplastieken minstens jaarlijks te laten testen op lekdichtheid en om nieuwe oorafdrukken te nemen zodra een lekkage wordt vastgesteld.

Het belang van een juiste demping

De otoplastieken van Tympro zijn voorzien van gespecialiseerde geluidsfilters waarvan de demping nauwkeurig werd vastgelegd op basis van het lawaai en persoonlijke voorkeuren. Na verloop van tijd kan oorsmeer en ander vuil de binnenstructuur en de filters van de oordoppen verstoppen of zelfs beschadigen. Hierdoor neemt de demping geleidelijk toe en verliest de drager de ruimtelijkheid en het spraakverstaan. Otoplastieken met een 'overbescherming' worden minder (graag) gedragen. Daarbij is het uitvoeren van een lektest op otoplastieken met een verstopping of een intern defect zinloos aangezien de apparatuur deze otoplastieken altijd als lekdicht zal beschouwen. Om de correcte demping te kunnen garanderen en om een lektest legitiem te maken is het dus van belang een onderhoud uit te voeren op de interne structuur van otoplastieken.

Het jaarlijkse onderhoud

Het online Tympro Portal geeft automatisch aan welke otoplastieken in aanmerking komen voor onderhoud. Op basis hiervan maakt onze binnendienst een afspraak met de klant voor het periodiek onderhoud. Hiervoor komt onze productspecialist ter plaatse voor een consult van 5 minuten per gebruiker. Hij gaat in dialoog met de gebruiker. Vervolgens voert hij een grondige interne en externe reiniging uit, vervangt hij het geluidsfilter en stelt hij de demping van de otoplastieken opnieuw in. Uiteindelijk zal een lekdichtheidstest bepalen of de otoplastieken goed afsluiten. De specialist maakt enkel nieuwe afdrukken bij een lekkage of een defect.

Neem contact op om een onderhoudsafspraak in te plannen
Veelgestelde vragen over het onderhoud

De levensduur is bijna helemaal afhankelijk van de gebruiker zelf. Bij iedereen verandert de uitwendige anatomie van het oor op een eigen unieke manier en snelheid. Daarom is het van belang de otoplastieken jaarlijks te laten testen op lekdichtheid. Bij de ene persoon zullen ze lek zijn na 7 jaar, bij de ander na 2 jaar. We zien in het algemeen een gemiddelde levensduur van 5 jaar. Maar nog eens, dit heeft meer te maken met de gebruiker dan met de kwaliteit van het product.

Zonder de gebruikers is een onderhoudsessie nutteloos. Het belangrijkste onderdeel van het onderhoud is de lekdichtheidstest. Hierbij test de productspecialist of de otoplastieken de gehoorgangen nog voldoende afsluiten. Daarnaast is de dialoog tussen de gebruiker en de productspecialist belangrijk. Op basis van de ervaring kunnen aanpassingen plaatsvinden zoals de demping.

De uitwendige anatomie van het oor verandert bij elke persoon op een unieke manier en snelheid. Dit wil zeggen dat de otoplastieken van de een al lekken na 2 jaar en van de ander na 8 jaar. Als een bedrijf beslist om bijvoorbeeld na 5 jaar alle otoplastieken te vervangen dan zal de eerste persoon 3 jaar lang rondgelopen hebben met lekkende oordoppen met de schadelijke gevolgen van dien. Bij de tweede persoon worden de otoplastieken onnodig vervangen en maakt het bedrijf onnodige kosten. Het is dus sterk aan te raden zeker jaarlijks otoplastieken te testen op lekdichtheid. Daarnaast ontstaat tijdens een onderhoudsafspraak een dialoog tussen de specialist en de gebruiker en kunnen eventuele problemen aangekaart worden en opgelost.

Ja dat is volledig mogelijk. Onze productspecialisten zijn voorzien van de nodige tools waarmee ze de otoplastieken van alle andere merken kunnen onderhouden en testen op lekdichtheid. Zij gaan uiteraard enkel nieuwe oorafdrukken nemen en nieuwe otoplastieken laten maken zodra de otoplastieken afgekeurd worden bij een lektest. Goedgekeurde otoplastieken blijven gewoon in omloop. De otoplastieken van de andere merken worden tijdens het onderhoud geregistreerd op het Portal en worden ook jaarlijks opnieuw automatisch opgeroepen.

De productspecialist komt ter plaatse bij de klant voor een consult van 5 minuten per otoplastiekendrager. De drager deelt zijn of haar ervaring op het vlak van draagcomfort, demping, reiniging, lawaaiblootstelling, enzoverder. Op basis hiervan kan de productspecialist adviezen geven of aanpassingen uitvoeren op de otoplastieken. De otoplastieken worden vervolgens aan de binnen- en buitenkant gereinigd en het filter wordt vervangen. De demping wordt daarna opnieuw ingesteld, eventueel met een nieuwe dempingswaarde. Uiteindelijk wordt een lekdichtheidstest uitgevoerd op de otoplastieken in de oren van de drager. Indien de otoplastieken lekdicht zijn, kunnen ze weer een jaar verder gedragen worden. Een lek geeft aan dat er geen sprake meer is van bescherming. Hierbij worden nieuwe oorafdrukken genomen om nieuwe otoplastieken te produceren. Alles wordt geregistreerd op het Tympro Portal.

Dit heeft te maken met de betrouwbaarheid van een lekdichtheidstest. Indien een otoplastiek verstopt is met cerumen (oorsmeer) of een andere substantie kan er geen lucht meer passeren door het filter en het kanaal van de otoplastiek. Hierdoor neemt de luchtdruk in die mate toe dat de lekmeter gegarandeerd aangeeft dat de otoplastiek lekdicht is terwijl er misschien toch sprake was van een lek. Zonder reiniging zouden er dus veel vals positieve resultaten zijn.

Dat is niet mogelijk. Hoewel iemand van een ander bedrijf misschien wel een tool heeft om onze otoplastieken open te draaien om het kanaal te reinigen, heeft hij of zij niet de unieke Tympro-meter om het filter opnieuw in te stellen op de gewenste demping. Indien de demping dan ingesteld wordt met de losse hand is de kans op een onderdemping of een overdemping bijna 100%, met de gevaarlijke gevolgen van dien.

Indien die persoon beslist om het filter niet open te draaien en het kanaal niet te reinigen om vervolgens een lektest uit te voeren stijgt de kans op een vals positief resultaat aanzienlijk aangezien het kanaal verstopt kan zitten. De otoplastieken zijn dan volgens de lektester zogezegd lekdicht. Een lekdichtheidstest is namelijk enkel betrouwbaar indien het kanaal of het filter volledig toegankelijk is.

Gebruikers staan centraal Neem contact op
Gebruikers staan centraal Neem contact op