Waarom het gehoor testen?

Waarom het gehoor testen?

Wat houdt het onderzoek in?

De gehoortest die de Tympro-specialist uitvoert wordt tonale audiometrie genoemd. Bij toonaudiometrie wordt via een hoofdtelefoon telkens zuivere tonen aangeboden op verschillende toonhoogtes. De deelnemer geeft dan aan of hij de tonen al dan niet kan horen. Per toonhoogte wordt op deze manier de gehoordrempel gezocht. Dit is de geluidssterkte in decibel die net nog gehoord kan worden door de deelnemer. Het uiteindelijke resultaat is een audiogram. Dit is een grafiek waarop alle gehoordrempels per toonhoogte worden uiteengezet. Uit het audiogram kan de specialist de status van het gehoor en het type gehoorverlies afleiden. Ook wordt via otoscopie de gezondheid van de gehoorgang en het trommelvlies onderzocht.

Waarom deelnemen?

Aan de hand van een invulformulier en een gesprek kan de Tympro-specialist afleiden hoe de deelnemer omgaat met lawaai in zijn of haar vrije tijd en op de werkvloer.

Als blijkt dat de gehoortest een gehoorverlies aangeeft kan er onderzocht worden wat de oorzaak hiervan is. Ligt het probleem in de professionele of in de privésfeer? Is de gehoorbescherming functionerend?

Het is belangrijk dat een gehoorverlies zo vroeg mogelijk wordt opgemerkt. Er kan dan tijdig ingegrepen worden om erger te voorkomen. De deelnemer wordt dan doorverwezen naar een arts. Er schuilt een sluimerend proces achter gehoorschade. De eerste symptomen treden vaak pas op wanneer er sprake is van veel schade. Daarnaast is gehoorschade permanent.

Een jaarlijkse gehoortest kan ook een achteruitgang of een status quo aangeven. Hierbij wordt bepaald of er al dan niet moet gehandeld worden.

Veelgestelde vragen over gehoormetingen

Daarvoor is er allereerst een wettelijke basis. Werknemers die blootgesteld worden aan een dagdosis vanaf 80 decibel worden in gelegenheid gesteld om periodiek een arbeidsgezondheidskundig onderzoek in de vorm van audiometrie te ondergaan. Hierbij wordt een persoonlijk medisch dossier bijgehouden. Audiometrie wordt voornamelijk uitgevoerd om vroegtijdig trends in eventuele gehoorsdaling bij de werknemers van de klant vast te stellen. Bij vaststelling van (beginnende) gehoorschade kan op tijd ingegrepen worden en kunnen maatregelen genomen worden om verdere achteruitgang van het gehoor te voorkomen.

Tympro volgt de gegevensbeschermingsregels altijd maximaal op. Bovendien selecteren de deelnemers van het onderzoek ieder voor zich het gewenste niveau van anonimiteit.

Als bij de gehoortest een gehoorverlies wordt vastgesteld of een achteruitgang van het gehoor ten opzichte van een vorige gehoortest dan wordt de deelnemer hierop attent gemaakt en wordt hij of zij doorverwezen naar de KNO-arts. De arts zal het gehoor in een medische setting verder onderzoeken en behandelen.

Het is belangrijk dat de deelnemer bewust wordt van het gehoorverlies en zijn of haar risicogedrag aanpast om verdere achteruitgang van het gehoor te vermijden. De audioloog zal raad kunnen geven over risicosituaties en preventie van gehoorschade.

In het slakkenhuis staan gespecialiseerde haarcellen in voor de signaaloverdracht richting de hersenen.

Luchttrillingen laten het trommelvlies en de gehoorsbeentjes trillen. Het vocht in het slakkenhuis wordt vervolgens ook aan het trillen gebracht. De haarcellen in het slakkenhuis zullen meebewegen met de trillingen in het vocht waardoor ze elektrische signalen opwekken en versturen via de zenuw naar de hersenen waar uiteindelijk het geluid ontstaat.

Als geluid langdurig en hard binnenkomt zullen deze haarcellen uitgeput raken waarbij schadelijke stoffen vrijkomen. De cellen raken hierdoor beschadigd waardoor ze na verloop van tijd volledig afsterven met een permanent gehoorverlies als gevolg.

Gebruikers staan centraal Neem contact op
Gebruikers staan centraal Neem contact op