EarCovered at Work

sep. 05, 2023

Tijdens 2022 en 2023 nam Tympro deel aan het onderzoeksproject ‘EarCovered at Work’ van de Artevelde Hogeschool (Gent) als adviserende fabrikant van gehoorbescherming.

De onderzoekers verbonden aan de opleiding Audiologie stelden tijdens geluidsmetingen bij bedrijven telkens vast dat gehoorbescherming wel voor handen was maar niet consequent gedragen werd op de werkvloer. De negatieve effecten van non-use zijn nochtans enorm. Sensibiliseringscampagnes gericht op kennis en attitude bleken weinig effect te hebben.

EarCovered at Work werd geboren om vanuit gedragswetenschappelijke invalshoek te onderzoeken hoe een gedragsverandering teweeggebracht kan worden bij het individu door in te spelen op factoren van gedrag waaronder de omgeving. Concreet werd onderzocht hoe blootgestelde werknemers aangezet konden worden om bij lawaai hun gehoorbescherming effectief te dragen.

Artevelde schakelde een omvangrijke groep externe partners in om deel te nemen aan het onderzoek: bedrijven waar lawaai heerst (uiteraard), Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk, relevante beroepsorganisaties, externe (wetenschappelijke) experten en fabrikanten en leveranciers van gehoorbescherming. Tot die laatste categorie behoorde Tympro. Wij konden onze expertise rond otoplastieken en geluidsmetingen en onze ervaring bij onze klanten delen met het onderzoeksteam. Daarbij konden de deelnemende bedrijven kennis maken met onze producten en service.

De rode draad van het tweejarig onderzoek bij 20 deelnemende bedrijven berustte op 3 onderzoeksvragen: Waarom wordt gehoorbescherming wel/niet gedragen? Welke doelen zijn van belang voor de onderneming? Welke toepassingen kunnen voor een duurzame gedragsverandering zorgen in de onderneming? De conclusies werden vakkundig opgenomen in een inspiratiegids die online beschikbaar is: https://earcovered.arteveldeho... Deze gids met handige aanbevelingen kan door elk bedrijf gebruikt worden om een veilige geluidscultuur op te bouwen of te onderhouden.

Gebruikers staan centraal Neem contact op
Gebruikers staan centraal Neem contact op