Instructies geluidsonderzoek

Instructies geluidsonderzoek

In het kort

U neemt deel aan het geluidsonderzoek uitgevoerd door Tympro. Dit betekent dat u gedurende een volledige werkshift een microfoon op uw schouders zal dragen die de geluidsdruk zal registreren. Op basis van deze registratie wordt het geluidslandschap in kaart gebracht en kunnen er conclusies getrokken worden over de lawaairisico’s en de te nemen maatregelen ter bescherming van uw kostbare gehoor. Alle resultaten en conclusies worden in een rapport gegoten dat achteraf ingekeken kan worden.

Hoe gaan we te werk?

Aan het begin van de shift spelt de Tympro-analyst een dosebadge (microfoon) op uw schouder (dicht bij uw oor voor een natuur-getrouwe geluidsontvangst). Van de Tympro-analyst ontvangt u een invulformulier waarop u tijdens de volledige werkshift uw werklocaties, werkzaamheden en de tijdstippen noteert. Zie volgend puntje. Op het einde van de shift dient u uw badge en invulformulier terug in bij de Tympro- analyst. Hierbij zal de analyst nog even kort de ervaring en eerste resultaten met u bespreken.

Het invulformulier

U vult tijdens de meetdag een invulformulier in. Hierop vult u uw locaties en werkzaam- heden in binnen tijdsperiodes. Hierdoor kunnen wij gemiddelde geluidswaardes bepalen per locatie of het soort werk dat u uitvoerde. Dit is zeer waardevol in het onderzoek. Een voorbeeld staat hiernaast:

07:00-08:00 ➞ Hal A - Lijn 2

08:00-10:30 ➞ Magazijn

10:30-11:00 ➞ Koffiepauze

Gebruikers staan centraal Neem contact op
Gebruikers staan centraal Neem contact op